Zorg over de jeugd-ggz

Een nieuw blog van Menno Oosterhoff

In zijn meest recente blog op Artennet schrijft Menno Oosterhoff, één van de initiatiefnemers van de petitie jeugd-ggz: ‘Stel nou, dat de Eerste Kamer de Jeugdwet afwijst. Stel dat de jeugd-ggz gewoon in de zorgverzekering blijft, waar het als gezondheidszorg natuurlijk hoort, net zo goed als gezondheidszorg voor kinderen met een lichamelijke aandoening en net zo goed als gezondheidszorg voor volwassenen met een psychische aandoening.”

Lees zijn complete blog op: http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Menno-Oosterhoff/Blogbericht-Menno-Oosterhoff/141364/De-vleespotten-van-Egypte.htm

Be Social , Share!

De KNAW spreekt zich krachtig uit

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de Eerste Kamer op 20 januari 2014 een brief gestuurd. In deze brief spreekt de KNAW zich krachtig uit over de scheiding van psychiatrische zorg voor kinderen en jeugdigen van die voor volwassenen.

De KNAW is het genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines en regeringsadviseur over wetenschapsbeoefening. De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) van de KNAW noemt deze overheveling van gezondheidszorg voor kinderen met psychische problemen in tegenspraak met huidige wetenschappelijke inzichten en schadelijk voor wetenschap en zorg in de hele psychiatrie.

De RMW van de KNAW geeft krachtige steun aan de petitie, die vraagt de gezondheidszorg voor kinderen met psychische problematiek verzekerd te laten. Hiermee sluit de KNAW aan bij meer dan 80 organisaties en instellingen die de petitie ondersteunen.

Deze petitie is inmiddels ondertekend door meer dan 90.000 mensen. Tienduizenden ouders, vele duizenden zorgprofessionals, huisartsen, kinderartsen , leerkrachten en meer dan 1100 hoogleraren vinden dat gezondheidszorg voor kinderen met psychische problematiek verzekerd hoort te blijven. Vermoedelijk wordt het wetsvoorstel Jeugdwet op 11 februari besproken in de Eerste Kamer.

Brief KNAW d.d. 20 jan 2014

Be Social , Share!

Help mee!

Laat de jeugd-ggz niet verdwijnen uit de zorgverzekeringswet. Teken de petitie op www.petitiejeugdggz.nl/petitie! Lees alle feiten en argumenten rondom de nieuwe Jeugdwet hier: Feiten en zorgen over de transitie. Download de Poster petitie jeugd-ggz, voor in de wachtkamer. Zie voor meer informatie het document: ‘Een ongemakkelijke waarheid‘.

Wilt u ook handtekeningen werven in uw omgeving of binnen uw organisatie? Bijvoorbeeld van ouders en jongeren? Print dan de flyer met informatie over de petitie en het toestemmingsformulier en leg ze in uw wachtkamer of verspreid ze in uw omgeving. Als u de ingevulde formulieren vervolgens terugstuurt (zie adres hieronder), worden de handtekeningen op de website ingevoerd. U kunt –vanzelfsprekend met toestemming van ouders en jongeren- de handtekeningen ook zelf op de website invoeren.

Autisme Team Noord-Nederland Jonx | Lentis
T.a.v. Mw. S. Piening
Postbus 86
9700 AB Groningen
Neem voor meer informatie contact op met Sigrid Piening via: s.piening@lentis.nl.

Iedereen gaat het voelen

AVRO programmamaker Gideon Levy heeft een serie tv-programma’s gemaakt over de gevolgen van de bezuinigingsplannen voor de praktijk. De aflevering van maandagavond 2 september ging over de gevolgen van de overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeenten. Levy interviewt wethouders, kinder- en jeugdpsychiaters, en een Tweede Kamerlid en hij loopt een dag mee in het leven van Luuk, een jongen van acht jaar oud met autisme en ADHD. Levy brengt op duidelijke wijze in beeld welke zorgen er bestaan over de nieuwe Jeugdwet.

Bekijk de uitzending Levy van maandag 2 september via uitzendinggemist.nl

Laat de stem van de kinder- en jeugdpsychiatrie horen

Arielle de Ruijter, directeur van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, vindt de jeugd-ggz te introvert, te genuanceerd en te correct over de geestelijke gezondheid van kinderen. Volgens De Ruijter is het “Tijd om de eigen ingetogenheid opzij te zetten en de stem van de kinder- en jeugdpsychiatrie te laten horen. De transitie dreigt ons werkveld in een woestijn te veranderen en dokter Oosterhoff in de spreekwoordelijke roepende”, schrijft de Ruijters in haar blog ‘We doen het goed, maar vertellen het aan niemand.’

Peter Dijkshoorn roept op denkfouten uit te schakelen

“Ontwikkeling van de zorg voor jeugd zal de beste resultaten opleveren als we geregeld onderzoeken of oude gewoontes nog steeds verstandig zijn”, schrijft Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater en een van de initiatiefnemers van de petitie in zijn blog. “De transitie van de jeugdzorg is een enorme operatie. Omdat hij grote gevolgen ten goede kan hebben, maar evengoed ten kwade, moet alles in het werk gesteld om denkfouten als confirmation bias uit te schakelen. Iedere partij moet zoeken en luisteren naar de feiten die zijn vooringenomen gedachten kunnen tegenspreken”, aldus Peter Dijkshoorn. Lees hier zijn blog: ‘De beste zorg en confirmation bias.

Oud-minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet maakt zich zorgen

Tijdens het congres over integrale Jeugdzorg gaf André Rouvoet aan dat hij bang is dat het in gemeenten ontbreekt aan kennis van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. “In mijn tijd was ook besloten dat de eerste gemeenten deze taak in 2018 zouden uitvoeren. Later zouden anderen volgen”, vertelt Rouvoet. “Koplopers zouden dus eerder van start gaan. Dat was het oorspronkelijke idee.”

Belang van onderzoek naar Eigen Kracht Conferenties

Greetje Timmerman, hoogleraar Jeugd als Sociaal Verschijnsel aan de Rijksuniversiteit te Groningen, bepleit de noodzaak van gedegen onderzoek naar Eigen Kracht Conferenties, waarbij het sociale netwerk wordt ingezet bij de oplossing van problemen van een gezin. Timmerman: ‘Dat zou ik ook willen bepleiten voor alle andere interventies in de jeugdzorg om te voorkomen dat zich een praktijk ontwikkelt die los staat van de beschikbare wetenschappelijke kennis waarmee uiteindelijk niemand is gebaat.’

Jeugdwet leidt tot toename bureaucratie

Zowel de NOS als de Telegraaf besteden aandacht aan het advies dat het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft uitgebracht over de nieuwe Jeugdwet. Actal concludeert dat de Jeugdwet zal leiden tot meer bureaucratie in de Jeugdzorg waarvan de jeugdigen de dupe worden.
Nils Duits, psychiater en hoofdredacteur van het boek ‘Jeugdpsychiatrie en recht’ verwacht een toename van de kosten met de komst van de nieuwe Jeugdwet.