Al onze argumenten

Wij staan achter de doelstellingen van de Jeugdwet. Wij staan niet achter de weg waarlangs de Jeugdwet dit wil bereiken. Die weg voert naar de afgrond.
We hebben een heel goed alternatief, het bestuurlijk accoord zoals dat vorig jaar is gesloten tussen zorgaanbieders, beroepsverenigingen en de overheid. In de bijlage vindt u alle argumenten op een rij.

Jeugdggz niet uit de zorgverzekeringswet, alle feiten en argumenten

Flyer petitie jeugd-ggz

De flyer petitie jeugd-ggz kunt u meegeven aan clienten en ouders. De flyer roept op tot tekenen, en geeft korte uitleg over de nieuwe Jeugdwet en de gevolgen die deze wet kan hebben voor kinderen en jongeren.

flyer petitie jeugd-ggz

Alle informatie over de petitie

Een compact bestand met alle informatie over de petitie om door te sturen via e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn etc.

Word: Informatie petitie ‘Zorg om de jeugd-ggz’
URL: /compacte-informatie/

Bespreking van de tekortkomingen van de verwijsmogelijkheid door huisarts en specialist

(3) Bespreking tekortkomingen verwijsmogelijkheid huisarts en specialist

Brief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de Eerste Kamer op 20 januari 2014 een brief gestuurd. In deze brief beschrijft de KNAW haar zorgen over de scheiding van psychiatrische zorg voor kinderen en jeugdigen van die voor volwassenen. Lees de complete brief hier:

/brief-KNAW/

Brief Kernhoogleraren Psychiatrie van de Nederlandse Universiteiten

Brief van de Kernhoogleraren Psychiatrie van de Nederlandse Universiteiten aan de leden van de Staten-Generaal. Verzonden op 25 juni 2013.

Brief kernhoogleraren Psychiatrie van de Nederlandse Universiteiten

Brief aan de vaste Kamercommissie VWS

Op 5 september 2013 vindt een rondetafelgesprek plaats over de nieuwe Jeugdwet (Kamerstuk 33 684).
Met verontrusting hebben wij geconstateerd dat de vertegenwoordiging vanuit de GGZ nagenoeg ontbreekt. Wij menen dat inbreng vanuit de jeugd-GGZ in de voorbereidingen op de wetsbehandeling belangrijk is. Daarom is er een brief verzonden naar de vaste Kamercommissie VWS.

Lees de complete brief hier:  Brief rondetafelgesprek d.d. 20-08-2013

De stand van zaken

Stand van zaken betreffende het wetsvoorstel jeugdhulp (juni 2013).

Stand van zaken betreffende het wetsvoorstel jeugdhulp

Het tweede rapport van de transitiecommissie

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over nieuwe Jeugdwet

Poster

Informeer zoveel mogelijk mensen over de petitie. Maak gebruik van de poster!

Poster petitie jeugd-ggz

Nieuwsbrief

Lees hier de eerste nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de tweede nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de derde nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de vierde nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de vijfde nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de zesde nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de zevende nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de achtste nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de negende nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de tiende nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de elfde nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de twaalfde nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de dertiende nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de veertiende nieuwsbrief van de petitie.

Lees hier de vijftiende nieuwsbrief van de petitie.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van de petitie.

Analyse handtekeningen

Kijk welke beroepsgroepen en organisaties topscorers zijn in het steunen van de petitie.

Eerste analyse 6005 handtekeningen: Overzicht functies en instellingen
Tweede analyse 10067 handtekeningen: Tweede analyse instellingen en beroepsgroepen
Derde analyse 15500 handtekeningen: Analyse 15500 handtekeningen
Vierde analyse 22732 handtekeningen:  Analyse 22732 handtekeningen
Vijfde analyse 91.500 handtekeningen: Analyse 91.500 handtekeningen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief bij rapport overheveling jeugd-ggz.

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport over de overheveling van de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) naar gemeenten. 

Advies

‘Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen.’

Advies van ABD Topconsult over de overheveling van de jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) naar gemeenten.

Factsheet

Het factsheet jeugd-ggz 2013.

Factsheet jeugd-ggz 2013.pdf

Reacties op concept Jeugdwet

De reacties van verschillende organisaties op het concept Jeugdwet.

www.internetconsultatie.nl/jeugdwet/reacties

Haken en ogen aan de nieuwe Jeugdwet

Naar aanleiding van het concept Jeugdwet dat vorig jaar op internet verscheen schreef Alice Broersma, juriste van Accare, een uitstekend stuk over allerlei haken en ogen aan de nieuwe Jeugdwet.

Opmerkingen over de nieuwe jeugdwet Accare

Dossier Jeugdwet van Balans

Balans heeft een digitaal dossier over de Jeugdwet.

Stelselwijziging zorg voor jeugd

Lees het dossier van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over de stelselwijziging zorg voor jeugd.

www.nvvp.net/nieuws/actueel-overhevelingkjp/