Compacte informatie petitie

L.S.

Dit najaar wordt in de Tweede Kamer de nieuwe Jeugdwet behandeld.

Hierin is onder meer opgenomen dat de jeugd-ggz uit het basispakket gaat en wordt overgeheveld naar de gemeentes.
Hierover is onder hulpverleners, cliënten en andere betrokkenen grote onrust ontstaan.
Meer dan 17800 mensen ondertekenden al de petitie jeugd-ggz.

Veel zorgaanbieders en beroepsverenigingen ondersteunen deze petitie.

  • Wij staan achter de inhoudelijke doelstellingen (transformatie) zoals beoogd met de stelselwijziging.
  • Wij menen echter dat de voorgestelde transitie van de jeugd-ggz een realisatie van deze doelstellingen verder weg brengt dan ooit.
  • Wij zien een goed alternatief in het bestuurlijk akkoord toekomst GGZ dat vorig jaar werd gesloten tussen zorgaanbieders, beroepsverenigingen en de overheid.
  • Het bestuurlijk akkoord toekomst GGZ sluit op zijn beurt nauw aan bij de alternatieve oplossing geboden in het rapport ‘Gemeenten aan zet’ van Drs. M.P. van Gastel.

Wij vrezen dat onvoldoende duidelijk is welke desastreuze gevolgen het overhevelen van de jeugd-ggz naar de gemeente zal hebben.
Nadere informatie vindt u op onze website.

Hier worden alle overwegingen nog eens kort samengevat.
We hopen dat u de moeite wilt nemen deze door te lezen.
Wij denken dat u na lezing onze zorg gaat delen.

Met vriendelijke groeten,

De groep petitie jeugd-ggz
Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater en manager inhoudelijke zaken JonxlLentis.
Inge van Balkom, kinder- en jeugdpsychiater en directeur behandelzaken JonxlLentis.
Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater en lid Raad van Bestuur Accare.
Robert Vermeiren, Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het LUMC, hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie aan de VU en directeur Patiëntenzorg van Curium-LUMC.
Arga Paternotte, Zelfstandig publicist en adviseur, aandachtsgebied kinderen met leer- en gedragsstoornissen.
Egbert Reijnen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dr. Leo Kannerhuis.
Els de Haan, klinisch psycholoog en hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en Adolescenten aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
Birsen Başar, schrijfster en spreker. Sinds 2007 weet ze dat autisme heeft.
Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online. Ze is auteur van diverse boeken op het gebied van mediaopvoeding.
Carsten Lincke, kinderarts en opleider Kindergeneeskunde.
Ina van Berckelaer-Onnes, e.m. Hoogleraar orthopedagogiek.

 

 

1 Reactie op Compacte informatie petitie

  • Het is een onzalig plan om de jeugdzorg over te hevelen naar de gemeente . Zij hebben de kennis niet in huis en zullen de aanvragen niet aankunnen. Vele gemeenten zitten met fusie vraagstukken. De bezuinigingen die ze moeten verwerken zal een hele klus worden.